Nota prawna

Niniejsza strona internetowa została przygotowana i jest własnością firmy Contact Pharm Sp. z o.o. – S.K.A z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 8/10, NIP: 727-277-18-09, REGON: 101012344, KRS: 0000370907, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 50.000,00 zł.

 

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Contact Pharm Internetowe Targi Farmaceutyczne, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Contact Pharm Internetowe Targi Farmaceutyczne, przysługują firmie Contact Pharm, wyłączając logotypy, znaki handlowe, obrazy produktów i materiały Wystawców.

 

Prawa autorskie do treści nieoznaczonych lub niesygnowanych, zawartych na niniejszej stronie internetowej, przysługują niepodzielnie firmie Contact Pharm.

 

Prawa autorskie do treści zawartych na stronie internetowej przysługują niepodzielnie firmie Contact Pharm. Teksty te, nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego użytku czy dystrybucji oraz nie mogą być w jakimkolwiek celu modyfikowane czy przenoszone na inne strony bez pisemnej zgody Contact Pharm.